Hava kargo, pek çok yönden modern hayatın ayrılmaz bir parçası. Hava yolu kargo pazarının gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler dünya nüfusu, ticaret ve harcanabilir gelirin artması; küreselleşme olgusu, uçak teknolojilerindeki gelişmeler, yeni teknolojilerin verimliliği havacılıkla ilgili sınırlamaların kalkması ve e-kargo uygulamaları olarak sayılabilir.

Hava yolu taşımacılığında en çok kullanılan kelime olan lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan sürecindeki nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm organizasyonları ifade ediyor. Bir başka deyişle lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede ve rekabetçi bir fiyatla sağlamak demek.

Uluslararası hava yolu taşımacılığında IATA lojistik uygulamaları

19 Nisan 1945’te Küba’da, hava taşıyıcıları tarafından kurulan International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) yani IATA; sadece hava yolu şirketlerinin üye olduğu uluslararası bir ticaret kuruluşu. Dünya çapında 50’den fazla ofisi olan ve merkezi Kanada Montreal’de bulunan IATA, yolcu ve kargo taşımacılığındaki ücret ve tarifelerin belirlenmesinde rol oynuyor ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve diğer uluslararası organizasyonlar ile iş birliği yaparak hareket ediyor. Lojistik firmaları veya acenteler, ihracat veya ithalattaki kargo gönderimlerinde; ambalajlama, işaretleme, belgelendirme ve adreslerin belirtilmesini IATA kurallarına göre yapıyor. IATA üyesi lojistik firmaları veya acenteler; ihracat ve ithalat kargolarında, taşıma sırasında oluşabilecek muhtemel risklere karşı hava yolu nakliyat sigortası yaptırmak durumunda. Tehlikeli madde taşımalarında da GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gümrük tarifelerinde belirtilen şekilde yapılıyor. IATA; malın hava yolu taşıma koşullarına uygun şekilde hazırlandığına dair olan sertifikayı, ihracat ve ithalatçıya imzalatıyor.